The Absence

 

Open Monumentendag, 13 september 2020

De 32 ste editie van Open Monumentendag, het grootste culturele eendaagse evenement van Vlaanderen, wordt op zondag 13 september 2020 voor onze gemeente wellicht de klap op de vuurpijl betreffende de verduidelijking van ons industriële verleden. De oude fabriekssite Tasibel wordt dan voor een laatste maal opengesteld voor het grote publiek. Op deze plek, die zich uitstrekt achter het voormalige stationsgebouw op het Koning Albertplein tot in de Geemstraat en de Nijverheidstraat, komt binnen afzienbare tijd een nieuw bouwproject van de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst. Samen met Astor vzw zullen zij hier een betaalbare, kwaliteitsvolle en toekomstgerichte zorgzame buurt realiseren, met beleving van welzijn als basisconditie.
Een uitgestippeld parcours doorheen de fabriek vertelt de historische, maatschappelijke en economische context van het textielbedrijf, de impact op de buurt en op de Hammenaar. Naast deze foto- en tekstpanelen, getuigenissen van werknemers en leidinggevenden, filmprojecties en maquettes, is er aan dit verhaal van De Spinnekop – zoals de site in de volksmond genoemd werd en eens marktleider was in de verwerking van sisalvezels – een artistiek luik toegevoegd. Onder de titel The Absence thematiseren enkele kunstenaars de aanwezige afwezigheid in de stilte van deze immense lege fabriekshallen waar de schoonheid van verval en vergankelijkheid vandaag zegeviert. Door de confrontatie tussen hun werk en de leegte van deze architecturale restanten wordt de afwezigheid van de vroegere textielactiviteit nog scherper gesteld. De kunstwerken geven een nieuwe zin en betekenis aan de oude structuren. Vluchtig en tijdelijk weliswaar, als een bijna voorspelbare fataliteit die vooruitloopt op de laatste ingreep van de mens: definitieve afbraak. De geselecteerde kunstenaars zoeken echter niet alleen deze confrontatie op, onderlijnen niet enkel hun fascinatie voor de esthetiek van het verval. Tegelijk spreekt uit hun werk een diep respect en mededogen voor de ruimte zelf, vandaag een soort van tussenruimte, losgekoppeld van tijd, wachtend op de transformatie naar een nieuwe identiteit. Zowel poëzie als subversie zijn hier aan de orde. De waarde van het métier als gemeenschappelijke factor vormt de leidraad. Het verval is nu eenmaal een natuurwet, een objectiveerbaar fait accompli. De voormalige site is zowel het slachtoffer van tijd en natuur die het verval veroorzaakt hebben, als de overwinnaar, nu in de rol als kunstobject die een nostalgisch verlangen in ons losmaakt.

Luc DE MAN │Katrien EVERAERT │Luc SCHELSTRAETE│Pétra VANWICHELEN │Bram VAN BREDA │Koninklijke Fotoclub IMAGO Hamme
Zondag 13 september 2020 tussen 10u en 18u
Ingang: voormalig stationsgebouw, Koning Albertplein 3 te 9220 Hamme
Reserveer vooraf je tijdslot op www.dezonnigewoonst.be
Per tijdslot kunnen er max. 5 personen binnen uit dezelfde bubbel.
Respecteer de coronamaatregelen. Een mondmasker is verplicht.

 

Volg ons op Facebook

Inschrijven op de nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.
Please wait